Ekspertyzy specjalistyczne

Ekspertyzy specjalistyczne

  • inwentaryzacje drzewostanu i zieleni w tym drzewostanu historycznego,
  • określenie kondycji oraz parametrów drzewostanu,
  • projekty gospodarki szatą roślinną,
  • sporządzanie projektów nasadzeń drzewostanu,
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na wycinkę roślin,
  • kontrola nad prawidłowym przebiegiem inwestycji.

JAN-SAD – Drzewka, krzewy owocowe i ozdobne. Pracownia architektury krajobrazu

realziacja: estinet.pl
do góry