Prace konserwatorskie zabytkowych założeń ogrodowych

Prace konserwatorskie zabytkowych założeń ogrodowych

  • studia historyczne,
  • analizy kompozycyjno – przestrzenne,
  • waloryzacja przyrodnicza,
  • kompleksowa rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowych założeń ogrodowych i parków,
  • współczesne adaptacje zabytkowych założeń  ogrodowych.

JAN-SAD – Drzewka, krzewy owocowe i ozdobne. Pracownia architektury krajobrazu

realziacja: estinet.pl
do góry